Browse Exhibits (4 total)

Egymásra nézve

Egymásranézve Lift.jpg

Cikkek, képek, információk az első magyar leszbikus filmről, Makk Károly "Egymásra nézve" c. 1982-es filmjéről, amely Galgóczi Erzsébet "Törvényen belül" c. 1980-ban megjelent kisregényének adaptációja.

Articles, images, and information on the first Hungarian lesbian movie, "Another Way" from 1982, directed by Károly Makk, adapted from the novel of Erzsébet Galgóczi, "Another Love" published in 1980.

Eltitkolt évek

MuskátliRestaurant1984.jpg

A dokumentumfilm, videóarchívum és interjúkötet elkészítésének célja, hogy bemutassa azokat a generációkat az ’50-es évektől napjainkig Magyarországon, akik leszbikusságukat egyszerű, hétköznapi emberekként élték, élik meg (kevés ismerős, zárt közösségek), valamint azokat a közösségeket, személyeket, akik a rendszerváltás adta szabadságnak köszönhetően önmagukat egyre nyíltabban vállalják fel, saját helyzetüket egyre inkább elfogadhatóvá teszik. Élettörténeteiken keresztül egy sajátos keresztmetszetben rajzolódnak ki az előző politikai rendszer egyént, közösségeket megnyomorító hatalmi technikái, a találkozások láthatatlan vagy félnyilvános terei, valamint a rendszerváltás hozta szabadság, az addig tabuként kezelt téma közbeszéddé válása és ennek következményei.

Az eddig elkészült 11 interjú anyagából szerkesztett-vágott dokumentumfilm készült. A videóanyag egy részéből pedig azonos című interjúkötetet állítottunk össze gazdag képanyaggal.

In 2008 we started a lesbian herstory project, making interviews with lesbians above 45 in order to create the basis of an archive and an edited volume. "Secret Years", a  documentary based on 11 interviews was shown in the 2009 LIFT Festival, the volume of interviews with a similar title was published in 2011 with 16 lesbian life histories. We have catalogued and keep expanding our feminist-lesbian library collection that is accessible for reading in our office.

Eltitkolt évek magyar

Secret Years English

,

Vay Sándor/Sarolta

VS-WienerTagblatt.jpg

A 20. századfordulón élt író-újságíró, Vay Sándor, született Vay Sarolta gróf(nő) nőnek született, de fiúként nevelkedett, és kora hagyományos (dzsentri) férfijaihoz hasonló életformát folytatott.

Nőkhöz vonzódó nőként a heteroszexuális férfi életforma volt az egyetlen lehetőség arra, hogy Vay megőrizze hagyományos életmódját anélkül, hogy mélyen konfrontálódnia kelljen a környezetével – amit leszbikus nőként viszont semmiképpen nem tudott volna elkerülni. Vay Sándor nem kérdőjelezte meg a nemi szerepek hagyományos határait írásaiban és gondolkodásmódjában, de megtette magával a létezésével.

Életéről lásd: http://www.holmi.org/2007/02/borgos-anna-vay-sandorsaroltaegy-konvencionalis-nemiszerepathago-a-mult-szazadfordulon

The writer-journalist, Sándor Vay, who lived at the turn of the 20th century, born Countess Sarolta Vay, was born a woman, but raised as a boy and pursued a way of life of a traditional (gentry) man of his time.

As a woman attracted to women, the heterosexual male existance was the only way for Vay to maintain his traditional lifestyle without having to confront his environment deeply - which, as a lesbian woman, (s)he could in no way have avoided. Sándor Vay did not question the traditional boundaries of gender roles in his writings and way of thinking, but he did so with his very existence.

On his life, see: https://www.researchgate.net/publication/271705894_SandorSarolta_Vay_a_Gender_Bender_in_Fin-de-Siecle_Hungary

,

Labrisz Lesbian Association establishment

labriszalak1.jpg

Képek a Labrisz Leszbikus Egyesület alakulásáról, 1999. Alapszabály-olvasás a Vám utca 2-ben.

Images of the establishment of Labrisz Lesban Association, 1999. Reding the statutes in Vám street 2.